O nás

Dobrý den.

Novinky -

-Od září 2015 každý den Angličtina v ceně školného

-Školka splnila náročné didakticko/hygienické předpisy ministerstva školství a získala status MŠ, Mateřská Škola

-Nově rozšířená základní otevírací doba 7:30-17:30. Po dohodě možno i od 7:00.

-Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřské škole. Nová sleva až do výše 9200 korun ročně na každé dítě má platit pro příjmy za loňský rok.

Vítáme vás na stránkách soukromé mateřské školky Domeček v Letňanech.

Pro naši mateřskou školku jsme vybrali klidné a pohodové místo v rodinném domečku, vaše děti se tak mohou cítit jako doma. Prostory byly pečlivě přizpůsobeny potřebám dětí.

Vzhledem k malému počtu dětí v naší školce se nám výtečně daří k dětem přistupovat individuálně a řešit důsledně každý sebemenší problém.

Naše školka funguje a prospívá proto, že děláme práci, která nás baví. A samozřejmě, jak naše společná práce baví děti.

Jsme jeden celek, ve kterém má každý své místo, své útočiště.

Děti u nás mají  prostor rozvinout své schopnosti a dovednosti způsobem, který jim je nejbližší, totiž hrou.

Samozřejmostí je hudební, dramatická, výtvarná a pohybová výchova, děti se snažíme motivovat k samostatnému objevování a poznávání světa.

Inspirujeme se vzdělávacím programem Začít spolu (originál v Angličtině Step by step). Začít spolu je vzdělávací program zdůrazňující individuální přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. S dětmi pracujeme v centrech aktivit, dítě si každý den vybere činnost, kterou chce vykonávat podle nabídky. Pokud je nás v některý den ve školce opravdu maličko, na činnosti se snažíme domluvit společně, případně jich zkusit víc. Vše závisí na aktuálním stavu a náladě dětí.

Harmonický růst dětí zajišťují kvalifikované paní učitelky, které se snaží být spíš průvodci světem poznání než lektory.

Krom rozvoje rozumových a manuálních schopností dětí se každodenní  prací snažíme pomoci jim objevovat a chápat mezilidské vztahy a mezi vrstevníky si vybudovat své místo.

V MŠ Domeček k dětem přistupujeme jako k rovnocennému partnerovi, to ale neznamená, že by si děti mohly dělat, co chtějí – takový přece není ani život dospělých – naopak, děti jsou vedeny k zodpovědnosti za sebe i své okolí.

I přesto, že vaše děti navštěvují MŠ Domeček v jakémkoli rozsahu, vy, rodiče, neztrácíte nárok na rodičovský příspěvek.